Minister De Backer verlaagt retributies  in de pleziervaartsector - Belgian Boat Show
Gent 5-9 FEBRUARI 2020
FLANDERS EXPO, GENT
Belgian Boat Show
Antwerp 23-26 JANUARI 2020
ANTWERP EXPO
Let's camp B&B days Vakantiesalon Aventuria
NIEUWPOORT 16-18 OKTOBER 2020
JACHTHAVEN NIEUWPOORT
Belgian Boat Show Float
page-img

Philippe De Backer, minister voor Noordzee, kondigt een verlaging aan van de tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten in de pleziervaart.

Philippe De Backer: « Door de herziening van de pleziervaartwetgeving werd oude versnipperde wetgeving vervangen door eenvoudige en duidelijke regels, makkelijk toepasbaar voor de pleziervaarder, beter handhaafbaar voor de inspectiediensten. Door de doorgevoerde administratieve vereenvoudiging en bijkomende digitalisering zijn de werkelijke kosten lager uitvallen dan de geraamde kosten, dan is het niet meer dan logisch dat ook de pleziervaarder hier de vruchten van plukt. »

Eenvoudiger registratie van pleziervaartuigen

ImmatriculatieTwee jaar geleden werd de nieuwe wet op de pleziervaart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Om de sector de kans te geven zich aan deze nieuwe regels aan te passen werden een reeks van overgangsmaatregelen voorzien, zo ook voor de overgang naar de unieke registratiebrief die de vlaggenbrieven op zee  en immatriculatiedocumenten op de binnenwateren vervangt. Door de aanvraagprocedure  te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren kunnen nu extra kosten bespaard worden.

Het aantal aanvragen zal bovendien verminderen doordat de nieuwe wet een band met België vereist om een pleziervaartuig onder Belgische vlag te kunnen inschrijven, waardoor zowel het aantal buitenlandse – vaak dubieuze – aanvragen  als de werklast verminderd wordt.  De retributie die voorheen vastgelegd was op 150 euro, zal hierdoor dalen naar  30 euro voor de vaartuigen van de kleinzeilerij en 50 euro voor de overige vaartuigen.

«De pleziervaart is een mooie sport waarin wij Belgen uitblinken. Door de verlaging van de retributies, houden we de sport betaalbaar en zal  ze nog aantrekkelijker worden voor de jeugd en het is net die jeugd die garant staat voor het voortbestaan van een sector. »

De nieuwe tarieven zullen in voege treden vanaf 1 april 2020.

Handelaarsregistratie

Ook voor de handelaars in pleziervaartuigen is er goed nieuws. Zij kunnen vanaf 1 maart 2020 handelaarsplaten aanvragen voor proefvaarten of demonstratievaarten. De prijs voor deze handelaarsplaat is vergelijkbaar met wat in de automobielsector gangbaar is: 150 euro per plaat , 75 euro voor een verlenging. Philippe De Backer: «Handelaarsplaten zijn een nieuw gegeven in de pleziervaartsector. Zij bieden een oplossing voor de problemen waarmee handelaars in het verleden geconfronteerd werden. Ook hier zullen de aanvragen elektronisch  verlopen. Om misbruiken te voorkomen zullen inspecties op het terrein uitgevoerd worden. »

ImmatriculatieFrançois Bellot, minister van Mobiliteit:  “Meer en meer Belgen hebben een pleziervaartuig, waarmee ze ontspannende momenten kunnen beleven met familie of vrienden, zowel op zee als op onze binnenwateren. Om de financiële toegankelijkheid van die vrijetijdsbesteding nog te verbeteren, komt het erop aan de administratieve kosten die daarmee gepaard gaan, zo laag mogelijk te houden. Dit geldt trouwens ook voor de beroepslui uit de sector: zij moeten kunnen genieten van gunstige tarieven om gebruik te maken van de mogelijkheden inzake commerciële inschrijving die hen voortaan worden geboden dankzij de nieuwe regelgeving van de jongste jaren. De aangekondigde prijsverlagingen, onder meer mogelijk gemaakt door de digitalisering, zijn dus uitstekend nieuws voor de Belgische pleziervaartsector en de verdere groei ervan!”

Bijsturing

Dhr. Bart Van Hooreweghe, Voorzitter Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV):

De nieuwe wet op de pleziervaart streeft er naar de veiligheid op het water te verhogen, wat positief is. De concrete uitvoering ervan leidt echter tot heel wat extra kosten voor clubs en sportbeoefenaars. De verlaging van de kostprijs voor registratie door Minister De Backer is dan ook een belangrijke en positieve bijsturing.